Нов закон за храните

Излезе новият Закон за храните от 09.06.2020 г., който освен всички останали изисквания поставя някои акценти върху производството и търговията с хранителни добавки. Едно от тях е, че ако сте производител на хранителни добавки трябва да отговаряте на изискванията на чл.13, а именно.

„Чл. 13. (1) В обект за производство на храни трябва да работи поне едно лице, наето по трудов договор, което има:

  1. висше образование по специалност от професионално направление „медицина“ или „фармация“, когато обектът е за производство на хранителни добавки, храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, и храни по глава трета, раздел ІІ.

(2) Наемане на лице по трудов договор не се изисква, когато обектът се управлява от бизнес оператор, който отговаря на поне едно от изискванията по ал. 1.“

Също така е важно да знаете , че ако имате интернет магазин, то това е продажба от разстояние и в съответствие с това трябва да вземете под внимание чл. 60.

„Чл. 60. (1) Търговия с храни от разстояние може да се извършва от:

  1. бизнес оператор, който осъществява дейност в регистриран или одобрен по реда на закона обект, или
  2. доставчик на услуги, управляващ средство за комуникация от разстояние.

(2) Търговия с храни от разстояние се извършва след регистрация.

(3) Компетентен орган за регистрация е директорът на съответната областна дирекция по безопасност на храните по местонахождението на обекта или на централата на средството за комуникация от разстояние.“

Текстът на целя нов Закон за храните от 2020 г. може да намерите ТУК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *