Инсайт 97 ООД работи в тясно сътрудничество със своите клиенти и партньори и винаги се старае да предоставя актуална информация и да подпомага дейността на фирмите, работещи в сферата на търговията с хранителни добавки.

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Не събираме и не обработваме лични данни и използваме единствено информацията, която Вие сте посочили за контакт с Вашето юридическо лице и само с цел да отговорим на Вашето запитване. Когато попълните формата за запитване, Вие се съгласявате да използваме тази информация с цел извършване на контакт с Вас.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Декларираме, че лични данни няма да бъдат използвани с цел различна от  установяване на контакт с Вас, в случаите, в които Вие сте поискали това. Информация подадена от Вас се използва единствено, за да можем да отговорим на Вашите въпроси, да се свържем с Вас, за да предоставим заявени от Вас услуги.